Sinua ja lemmikkiäsi varten

1 § Koirahoitola Canis & Catus vakuuttaa hoitavansa eläimen hoitosopimuksessa mainittua eläintä tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla hoitosopimuksessa tarkemmin määritellyn ajan. Eläimen luovuttaja (asiakas) vakuuttaa, että hänen antamansa eläintä koskevat tiedot ovat oikeat ja että koiralla on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti voimassaolevat rokotukset ja ettei eläin sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia hoitoon tuotaessa ja että hän on eläimen omistaja tai että hänellä muutoin on laillinen oikeus luovuttaa eläin hoitoon. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

2 § Koiran hoitoon sisältyy;
– koiralle oma hoitotila
– ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla
– ulkoilutus kolme kertaa päivässä sopimuksessa määritetyllä tavalla
– perussiisteys eli tassujen huuhtelu ja/tai kevyt harjaus tarvittaessa sekä oleskelutilojen päivittäinen siivous ja riittävä hygieniataso
– lääkitys sopimuksen mukaan asiakkaan toimittamilla lääkkeillä lukuunottamatta pistämällä annettavia lääkkeitä
– tässä sopimuksessa mahdollisesti erikseen sovitut lisämaksulliset hinnaston mukaiset palvelut, kuten kynsienleikkuu, turkin harjaus, pesu ym.

3 § Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksolta eläimen tuomisesta lähtien eläimen noutamiseen saakka.

4 § Mikäli eläin sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus / velvollisuus viedä eläin eläinlääkärin hoidettavaksi. Mikäli eläimen tila sen sallii, yrittää hoitola ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Hoitolalla on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä kuljetuksesta aiheutuvat voimassaolevan kilometritaksan mukaiset kuljetusmaksut asiakkaalta.

5 § Hoito ja muut mahdolliset kustannukset on maksettava viimeistään eläintä noudettaessa. Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa eläintä asiakkaalle, mikäli maksua ei kokonaisuudessaan suoriteta.

6 § Mikäli eläintä ei noudeta sovittuna ajankohtana, hoitolalla on oikeus toimia, kuin kysymys olisi löytöeläimestä. Eläin voidaan toimittaa asiakkaan kustannuksella Suupohjan Eläinpalveluiden löytöeläinosastolle 10 vrk:n kuluttua hoitojakson päättymisestä, jolloin eläinsuojelulain 15 § astuu voimaan. Asiakkaalta veloitetaan tuolloin jo sovittu hoitomaksu sekä tämän lisäksi hinnaston mukainen 10 vrk:n hoitotaksa lisättynä löytöeläinosaston veloittamalla taksalla.

7 § Mikäli eläin sairastuu, vahingoittuu tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannuksien suuruiseen korvaukseen. Hoitola ei vastaa kustannuksista vahingoissa, jotka aiheutuvat eläimen mukana tulevista puutteellisista varusteista. Mikäli koiran luovuttaja on antanut luvan koiran ulkoiluttamiseen vapaana ja koira karkaa tai jos koira murtautuu tai kiipeää säilytystilastaan ja karkaa, hoitola ei vastaa koiran karkaamisesta tai katoamisesta aiheutuvista kustannuksista tai koiran arvosta jollei hoitolan katsota tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan myötävaikuttaneen koiran karkaamiseen.

8 § Eläin luovutetaan ainoastaan henkilölle, joka sopimuksen on allekirjoittanut tai henkilölle, jonka sopimuksen allekirjoittaja on erikseen sopimusta tehtäessä nimennyt.

9 § Asiakas vastaa eläimen hoitolalle tai sen hoidossa oleville muille eläimille aiheuttamista vahingoista, mikäli vahingon ei voida voimassaolevan lainsäädännön mukaan katsoa aiheutuneen hoitolan henkilökunnan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

10 § Muissa asioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja yleisen sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti.